Free as a bird

Een jaar geleden werd de pedofiele jeugdschrijver Gie Laenen definitief veroordeeld tot vier jaar effectief. Sinds zijn veroordeling heeft Laenen nog geen minuut in de gevangenis doorgebracht. “Hier is geen verklaring voor.”

 Op 30 juni 2008 veroordeelde het Brusselse Hof van Beroep jeugdauteur en ex-VRT-medewerker Gie Laenen voor pedofilie tot vier jaar effectief. Laenen werd niet aangehouden en verliet de rechtszaal als een vrij man. Vandaag geniet hij nog steeds van die vrijheid. Vanuit zijn thuisbasis in Mechelen beheert hij een online antiekwinkel en schrijft hij zijn blogs vol. Wanneer en of hij nog naar de gevangenis zal moeten, weet niemand.

 

Tussen 1978 en 2002 randde Gie Laenen minstens 25 jongens tussen de elf en zestien jaar oud aan. Hij misbruikte zijn prestige als auteur, als VRT-medewerker en als organisator van theaterworkshops. Jongens die interesse hadden in een toneelcarrière, nodigde hij op woensdagnamiddag bij hem thuis uit. Tijdens die sessies liep hij naakt rond, lokte hen in bed, in bad of onder de douche, streelde hen, liet zich strelen en bevredigen en verplichtte zijn slachtoffers tot orale seks.

In het voorjaar van 2005 had de Mechelse correctionele rechtbank Laenen tot zes jaar cel veroordeeld, een straf die in december van datzelfde jaar door het Antwerpse Hof van Beroep bevestigd werd. Maar Laenen tekende cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het Hof van Beroep in Brussel de zaak moest overdoen. Eind juni vorig jaar volgde dan de definitieve uitspraak: vier jaar effectief. Laenen werd in 1973 al eens tot een jaar effectief veroordeeld voor zedendelicten met veertien van zijn leerlingen in het Klein Seminarie in Hoogstraten Als recidivist zou hij nu minstens twee derde van zijn gevangenisstraf moeten uitzitten. De slachtoffers van Gie Laenen haalden opgelucht adem.

 

Logica

“Die opluchting is bij velen ondertussen omgeslagen in wanhoop”, zegt Dirk De Maeseneer, advocaat van het gros van de minstens 25 misbruikte jongens. “Ze begrijpen niet hoe het mogelijk is dat Laenen nog steeds vrij rondloopt. Af en toe belt iemand me in paniek op dat hij Laenen op straat tegen het lijf liep. Op de dag dat Gie Laenen veroordeeld werd, sprak hetzelfde Hof van Beroep een effectieve gevangenisstraf uit voor een man die een paar rollen ijzerdraad gestolen had. Hij werd onmiddellijk aangehouden en zit nog steeds in de cel. Laenen daarentegen stapte vrij naar buiten en is sindsdien ongemoeid gelaten. Door de overbevolking van de gevangenissen duurt het soms een paar maanden vooraleer een veroordeelde opgeroepen wordt om zijn straf te gaan uitzitten. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Zou het kunnen dat Laenen moedwillig ongemoeid gelaten wordt? “Dat weet ik niet. Feit is dat Gie Laenen een meester is in het vertragen van zijn zaak. Zijn vertragingsmanoeuvres hebben hem tot hiertoe geen windeieren gelegd. Zijn oorspronkelijke straf van zes jaar is tot vier verlaagd omdat de rechtbank oordeelde dat een aantal feiten verjaard waren.”

 

Ludo Kools, de advocaat van Gie Laenen, vindt het niet meer dan normaal dat zijn cliënt op vrije voeten rondloopt. “Is het uw zorg dat mijnheer Laenen niet in de gevangenis zit?” vraagt hij korzelig. “Dat hij nog vrij is, is in zijn dossier op dit moment normaal. De overbevolking in de gevangenissen heeft daar niets mee te maken. Waar het dan wel aan ligt? Daar kan ik niets over zeggen. Ik heb er geen zicht op wanneer hij eventueel opgesloten zal worden. Die beslissing hebben wij niet in de hand.”

Wie heeft dat dan wel in de hand? “Ik kan daarover geen informatie geven. Ik ben gebonden aan mijn beroepsgeheim. Het recht moet zijn gang gaan.”

Laenen is als recidiverend pedofiel definitief veroordeeld tot 4 jaar effectief. Is het dan niet logisch dat zijn straf wordt uitgevoerd? Ludo Kools: “Het is mogelijk dat u dat logisch vindt.”

 

Geen verklaring

Volgens Laurent Sempot, woordvoerder van de dienst Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie, ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de gevangenisstraf van Laenen bij het Parket van Brussel. “Het parket beslist of iemand in de gevangenis opgesloten wordt. Zij verwittigen de gedetineerde dat hij zich op een bepaalde datum bij de gevangenis moet melden. Wij mogen niemand opsluiten zonder hun opdracht. U zal uw vragen aan het Parket van Brussel moeten stellen.”

“Dat is gemakkelijk”, reageert Jos Colpin, woordvoerder van het Brusselse Parket. “De dienst Gevangeniswezen beslist wanneer iemand opgesloten wordt. Straffen die effectief worden uitgesproken, worden door ons in uitvoering gesteld, en dan bepaalt Gevangeniswezen waar en wanneer iemand zijn straf zal uitzitten. Wie vier jaar effectief krijgt, wordt normaal gezien ook opgesloten, zeker als het om een recidiverende pedofiel gaat. Ik heb er dus absoluut geen verklaring voor waarom Gie Laenen nog niet in de cel zit. Veel definitief effectief veroordeelden dienen een genadeverzoek in aan de koning. Maar als het om een recidiverende pedofiel gaat, lijkt me dat zeer onwaarschijnlijk. Tenzij hij daarmee tijd probeert te winnen. Sinds de zaak Dutroux wordt er voorrang gegeven aan de bestraffing van pedofiele feiten. Blijkbaar is dat in deze zaak niet het geval.”

 

Ondertussen runt Gie Laenen vanuit zijn statige herenhuis vlakbij het station van Mechelen een succesvolle online antiekhandel (www.timelesscollection.be) en schrijft hij rustig voort aan zijn ‘oeuvre’ op zijn vele weblogs. Op een van die blogs (http://stemmenuithetwoud.skynetblogs.be ) publiceert hij regelmatig artikels van anderen die pedofilie vergoelijken. Zo postte hij op 1 september een artikel van ene Philippe Sevier die relaties tussen jongens en volwassenen verheerlijkt. Op zijn met foto’s van jonge jongetjes versierde site http://timelesscollection.skynetblogs.be  schreef Laenen op 4 mei ter attentie van de rechters die hem veroordeeld hebben: “Elke rechter die gaat (ver)oordelen zou tijdens het moment dat hij zijn achterste afveegt in de spiegel moeten kijken. Zoals wij daar dan staan, lichtelijk voorover gebogen, de reinigende hand achterwaarts tussen de bilspleet, de geur van het nabije verleden in de neusgaten. Doorspoelen kan, maar het beeld van onszelf zal zich herhalen, boven ons de hemel, onder ons de kuil.”

Surf voor een ‘wervend’ profiel van Gie Laenen naar: http://giedo313.boysnetwork.com/

©jan@janstevens.be

Vergelijkbare berichten