“Niet-islamitische regimes omverwerpen is mijn fulltime job”

Vanuit Londen bouwt de Britse islamist Anjem Choudary met dochterorganisaties zoals Sharia4Belgium en Sharia4Holland aan de uitbouw van zijn Global Sharia Movement. “Wij moeten de hele wereld domineren”, geeft hij zonder verpinken toe. “Toch ben ik geen dr. No. Het is niet omdat ik de idealen van een eerbiedwaardige organisatie zoals Al-Qaida deel, dat ik aan alle touwtjes trek.”

Woensdagmiddag, Noord-Londen. Een half uur te laat wandelt een minzame Anjem Choudary (45) met drie bebaarde jongens in zijn kielzog de Desert Rose Coffee Shop binnen. Hij beveelt ‘zijn jongens’ om tafels te herschikken en koffie en taart voor iedereen te bestellen. Na het interview zal een van die jongens, de 18-jarige bekeerling ‘Jumah’, met ogen vol haat afscheid nemen met de woorden: “U zal branden in de hel.”

In een vorig leven was Anjem Choudary advocaat; de voorbije jaren heeft hij zich in Groot-Brittannië ontpopt tot dé woordvoerder van de radicale islam. Samen met islamist Omar Bakri Muhammad richtte hij in 1996 Al-Muhajiroun op. Na de aanslagen op de Twin Towers haalden ze de krantenkoppen door op een congres de lof te zingen van de daders. In 2004 werd Al-Muhajiroun door de Britse overheid verboden en Bakri het land uitgezet. Na een omweg via de eveneens verboden organisatie Al Ghurabaa, herrees Al-Muhajiroun in 2009 onder impuls van Choudary uit haar as onder de nieuwe naam Islam4UK. Amper een jaar later werd ook die organisatie verboden, eind 2011 sprak de overheid een ban uit over spin-off ‘Moslims Against Crusaders’ en erg lang zal het waarschijnlijk niet duren vooraleer Choudary’s nieuwste club Izhar ud-Deen-il-Haq op de zwarte lijst belandt.

Na het verbod op Islam4UK concentreerde Choudary zich op de verspreiding van zijn gedachtegoed naar de rest van de wereld. Zijn overzeese geesteskind Sharia4Belgium liet in 2010 voor het eerst van zich horen met de verstoring van een lezing van Benno Barnard. In februari van dit jaar stond Choudary samen met Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem alias Abu Imran terecht voor de correctionele rechtbank van Antwerpen voor het aanzetten tot haat en geweld. Ze stuurden allebei hun kat en werden bij verstek veroordeeld: Belkacem kreeg twee jaar, Choudary één jaar. “Een straf van minder dan drie jaar is in uw land hetzelfde als een schouderklopje”, lacht Choudary. “’Goed gedaan, probeer nu braaf te zijn.’ Vorig jaar verklaarden ze me in Frankrijk persona-non-grata. Het vervelende is dat ik nu ook niet meer naar België kan reizen.”

De ochtend na dit interview wordt Fouad Belkacem door de Belgische politie gearresteerd op verdenking van aanstoken van de rellen in Molenbeek. Het vermoeden is groot dat ook Choudary de rellen mee aanvuurde. Op donderdagavond 24 mei om twintig voor negen stuurde hij vanuit Londen een sms naar zijn aanhangers: “De politie in België arresteerde vandaag een moslima die een nikab droeg toen ze het huis van haar ouders verliet. Ze brachten haar naar het politiekantoor, kleedden haar uit voor mannen en zegden haar dat ze beter af was in Guantanamo. Daarna sloegen ze haar en ze is nu in het ziekenhuis. Dit is democratie en vrijheid in actie. Moslims zullen gepast reageren.” Waarna hij doorverwees naar het telefoonnummer van Sharia4Belgium. “Ik heb gewoon een bericht doorgestuurd dat ik zelf binnen gekregen had”, zegt hij. “Als het verhaal van de mevrouw klopt, heeft de Belgische politie zich schaamteloos gewelddadig gedragen. De vrouw is kwetsbaar en dit is een kwestie van eer die wij met onze levens moeten verdedigen. Wie haar heiligheid verkracht, mag zich aan een of andere reactie verwachten. Die reactie kwam niet van leden van Sharia4Belgium, ook al hebben zij persconferenties georganiseerd en boodschappen naar de media gestuurd. De belangrijkste reactie kwam van gewone jongeren uit Brussel.”

Dat wordt door de antiterreurorganisatie OCAD en door inwoners van Molenbeek tegengesproken: volgens hen werd de boel op stelten gezet door leden van Sharia4Belgium van buiten Brussel.

Anjem Choudary: Ik heb met Abu Imran gesproken en ik heb broeders van Sharia4Belgium ontmoet in Nederland. Zij vertelden me dat veel mensen die slaags raakten met de politie geen lid van Sharia4Belgium waren. Sharia4Belgium is een ideologisch politieke beweging die actief is op een plaats waar een ‘convenant van veiligheid’ heerst. Moslims mogen geen inwoners van een land aanvallen waar zo’n convenant heerst en waar ze dus in veiligheid leven. Abu Imran is een heel charismatische leider en verspreidt boodschappen waar de Belgische overheid niet van houdt. Maar hij roept niet op tot geweld of oproer.

Steeds meer Belgische politici lijken ervoor gewonnen om Sharia4Belgium te verbieden, net zoals hier gebeurd is met zo goed als al uw organisaties.

Choudary: Dat verwondert me niet. Over heel Europa komen moslims in opstand die oproepen tot installatie van de sharia. Dat is een gevolg van de opkomst van extreemrechts met politici als Marine Le Pen, Silvio Berlusconi en Tony Blair: zij zijn er heilig van overtuigd dat de islam een bedreiging vormt voor Europa.

Tegenover wat u extreemrechts noemt, staat dan de radicale islam?

Choudary: De radicale islam is een mediaterm en bestaat niet: er is alleen de islam. Wij behoren er compromisloos toe. We volgen de eerste drie generaties moslims van bij de profeet en behoren tot die wereldwijde groep van mensen die zich salafisten noemen. Doordat we uit dezelfde pure bron putten, bestaan er zeer weinig meningverschillen onder ons. Salafisten worden steeds invloedrijker in Duitsland, België, Frankrijk, Polen, Zwitserland, Zweden en zelfs hier in Groot-Brittannië.

U bent nu de drijvende kracht achter organisaties als Sharia4Belgium, Sharia4Holland en Sharia4Poland?

Choudary: Organisaties zoals Islam4UK en Al-Muhajiroun waren verlengstukken van de wereldwijde islambeweging die werkt aan de installatie van de islamitische staat en aan de bevrijding van de moslims. Onze stichter is de profeet Mohammed. Na mijn dood wordt het werk gewoon door andere mensen voortgezet. Ik vind het een grote eer dat men mij de drijvende kracht noemt van grote bewegingen als Sharia4Belgium, Sharia4Denmark, Sharia4Spain, Sharia4Germany, Sharia 4Sweden, Sharia4Australia, Sharia4Norway of Sharia4France. Jammer genoeg is dat niet zo.

Begin januari 2010, toen er een ban dreigde op Islam4UK, verklaarde u expliciet dat u plannen koesterde om op korte termijn een tak van uw organisatie in België op te richten.

Choudary: Vlak na het verbod op Islam4UK kwamen Abu Imran en een paar andere broeders op bezoek. Abu Imran had over onze activiteiten op het internet gelezen en onze video’s op Youtube bekeken. Hij contacteerde mij en we spraken hier in Londen af. Ik vertelde hem over mijn organisatie en over onze taak en verantwoordelijkheid als moslims en hij was het daar helemaal mee eens. Hij wou hetzelfde in België doen, en ik heb hem daarin aangemoedigd. In heel korte tijd groeide hij uit tot een man met een hoog mediaprofiel, denk maar aan het incident met Benno Barnard. Sindsdien overvleugelt zijn profiel zelfs dat van ons. Abu Imran heeft de titel ‘sjeik’ echt verdiend. Hij spreekt Arabisch, Engels, Frans en Nederlands en heeft het hart van de Belgische én Nederlandse jeugd veroverd. Als Sharia4Belgium echt zo klein is als de Belgische inlichtingendiensten beweren, zou de organisatie niet zoveel media-aandacht krijgen. In werkelijkheid wil de overheid de beweging stoppen voor ze zich verder verspreidt. De Britse en Belgische regeringen steunen het bloedvergieten in Afghanistan onder het mom van ‘de oorlog tegen het terrorisme’. Maar moslims weten heel goed dat er in werkelijkheid een oorlog tegen de sharia wordt gevoerd. De regimes hier proberen te voorkomen dat mensen zich bekeren tot wat zij ‘radicalisme’ noemen, terwijl dat in werkelijkheid niet meer is dan het begrijpen van de pure islam. De regeringen hopen zo te vermijden dat die bekeerlingen naar Afghanistan zullen vertrekken. IJdele hoop, want veel mensen zijn al vanuit Europa naar Afghanistan afgereisd omdat ze ervan overtuigd zijn dat praten alleen niet volstaat. Voor de overheid draait het dus niet om het aantal leden van Sharia4Belgium, maar om de impact van zo’n organisatie op de samenleving.

Koestert u zelf geen plannen om te gaan meevechten in de jihad in Irak of Afghanistan?

Choudary: Alleen Allah weet wat de toekomst voor mij inhoudt. Ik leef in Groot-Brittannië onder een ‘convenant van veiligheid’ en heb geen plannen om elders naartoe te gaan. Als ik een Irakees zou zijn, was ik nu waarschijnlijk ook aan het vechten. Maar het feit is nu eenmaal dat ik hier woon, onder die convenant. Het is de taak van de moslims in het westen om de sharia hier te implementeren. In een democratie is de wet gemaakt door de mens. Dat staat haaks op wat wij geloven. De suprematie behoort God toe. In een islamstaat of kalifaat is geen plaats voor een wetgevend parlement, maar alleen voor een uitvoerend parlement dat de wetten uitvoert die in de goddelijke teksten staan. In het kalifaat geldt alleen de sharia. Veel mensen geloven dat Saoedi-Arabië en Iran het voorbeeld zijn van islamstaten, terwijl het de meest corrupte regimes zijn. Zij hebben alleen delen van de sharia doorgevoerd: ze hakken de handen van dieven af, stenigen overspelige koppels, maar voorzien niet in de basisbehoeften van hun bevolking.

Er zijn vier manieren waarop de sharia in een land als België ingevoerd kan worden. De eerste is dat alle Belgen de islam omarmen en zo zichzelf de sharia opleggen. De tweede manier is dat België geannexeerd wordt door een ander land dat de sharia al ingevoerd heeft; soms is geweld nodig om mensen naar de juiste weg te leiden. De derde manier is zoals nu in Afghanistan gebeurt: moslims nemen tijdens een oorlog de macht in handen en voeren de sharia in. De vierde manier is dat een groep in de samenleving een staatsgreep pleegt en de macht in handen geeft van de moslims. Wij hopen dat de Belgen de islam spontaan zullen omarmen om zo deel te worden van de wereldwijde moslimgemeenschap.

Wat de rol van de vrouwen zal zijn? Zij worden opgetild in de islam. Het idee dat wij vrouwenhaters zijn, is verkeerd. De vrouw is een moeder, dochter, zuster, tante. Ze wordt behandeld als een hogere intelligentie. Hier in het westen wordt de seksualiteit van de vrouw geëxploiteerd: je kunt geen blik bonen kopen of er staat een naakte vrouw op. Islam maakt daar allemaal korte metten mee. Ja, de vrouw bedekt haar schoonheid, maar een man doet dat ook. Natuurlijk zal er op het publieke terrein een zekere vorm van segregatie zijn, maar dat gebeurt nu toch ook al spontaan op scholen om te vermijden dat jonge mensen afgeleid worden?

U ontkent de drijvende kracht te zijn achter de Sharia4-organisaties, toch staat u aan de leiding van The Global Sharia Movement, waar ook Sharia4Belgium deel van uitmaakt.

Choudary: The Global Sharia Movement bestaat, net als zoveel andere bewegingen zoals Al-Qaida, de Taliban of Al-Shabaab die aanhangers zijn van exact dezelfde filosofie. Het is niet omdat we dezelfde ideeën koesteren, dat ik ook achter al die andere bewegingen zit. Het unieke aan islam is dat er geen verschillende versies van zijn. Al-Qaida is een nobele organisatie die ook oproept tot de sharia en tot een terugkeer naar de basis van de islam. Omdat ik onder een ‘convenant van veiligheid’ leef, is het mij niet toegestaan om hier over te gaan tot ‘een 9/11’ of ‘een ‘7/7’ (de aanslagen op het WTC en in de metro van Londen – JS). De moslims in Soedan, Afghanistan of Irak zitten middenin een oorlogssituatie. In een oorlog doden mensen elkaar. De operaties die vandaag gebeuren, zijn daden van verzet tegen de bezetters. Wijlen sjeik Osama Bin Laden en sjeik Ayman al-Zawahiri van Al-Qaida hebben altijd gezegd: ‘We kunnen een normale relatie hebben. Trek jullie troepen en marionetten terug, stop met het steunen van de piratenstaat Israël en met de propaganda en we keren terug naar de normaliteit.’ Maar ondanks al zijn beloften, stuurt de Amerikaanse president Obama nog steeds troepen. Al-Qaida is intens geliefd door immens veel moslims over de hele wereld. Geen enkele uitspraak van de leiders van Al-Qaida kan betwist worden omdat hun filosofie gebaseerd is op de heilige tekst. Wij zijn niet zoals de christenen die hun linkerwang aanbieden als ze op hun rechterwang geslagen worden of die hun broek aanbieden als hun trui gestolen wordt. Ik zal mijn trui én broek aanhouden en nooit toestaan dat u me op mijn andere wang slaat.

Het is u niet toegestaan om aanslagen op Brits grondgebied te plegen en toch veroordeelt u de aanslagen in de Londense metro niet?

Choudary: De mensen die de aanslagen op de metro in Londen pleegden, geloofden niet dat ze onder een ‘convenant van veiligheid’ leefden, maar beschouwden zichzelf in staat van oorlog. Als Allah het wil, zullen ze het martelaarschap krijgen voor wat ze gedaan hebben. U zal mij niet tegenkomen in de metro met een rugzak op mijn schouders om een operatie uit te voeren. Ik geloof dat we onder een convenant leven, daarom is het leven van de mensen hier beschermd. De mensen van 7/7 geloofden dat ze ook in Engeland in staat van oorlog leefden en vonden dat ze daarom mochten terugvuren. Er is niets mis met het hebben van een andere islamitische opinie.

Vragen de leden van de verschillende Sharia4-bewegingen uw raad?

Choudary: U bent naar Londen gekomen om te achterhalen of ze met mij verbonden zijn, niet? We behoren tot dezelfde sekte (Ahlus Sunnah wal Jamaah, in 2005 door Choudary en de bekeerde Brit Simon ‘Sulayman’ Keeler uit de grond gestampt. Fouad Belkacem is ook lid – JS). Er is dus een grote graad van liefde en affectie tussen ons. Maar we voeren geen gemeenschappelijke administratie, want dat is erg moeilijk als je in verschillende landen leeft. Het is niet zo dat ik dagelijks of wekelijks overleg. De gesprekken gebeuren toevallig bij lezingen die ik geef of bijwoon. Op die momenten vragen ze soms wat raad.

Uw uiteindelijke doel is de wereld veroveren?

Choudary: Dat klinkt alsof ik Dr. No uit James Bond ben. Het doel van moslims staat duidelijk omschreven in de koran, hoofdstuk 9, vers 33. We moéten de hele wereld domineren, of u het nu leuk vindt of niet. Islam is de goddelijke wet die ons uitlegt hoe de mens zijn schepper zou moeten aanbidden. Wij geloven dat islam goed is voor de mensheid en voor de samenleving. Als je in iets nobel gelooft, is het toch normaal dat je dat wil delen met de maatschappij waarin je leeft? Waarom mogen wij het zuiver aanbidden van god niet verkondigen als anderen homoseksualiteit en de drugs- en alcoholcultuur vrijelijk mogen propageren? Mensen zijn bang van de waarheid en verrukt over hun eigen promiscuïteit en onderdrukking. Ze slagen er niet in de doos waarin ze leven te openen om zo het licht te aanschouwen.

In Amsterdam zijn prostitutie en drugs vrij toegankelijk. Iedereen mag daar probleemloos tegen de wil van god ingaan. Mensen die gewend zijn aan het kwaad en de onderdrukking kunnen zich geen weg daaruit voorstellen, terwijl ik ervan overtuigd ben dat de overgrote meerderheid van gewone Belgen of Nederlanders helemaal niet willen dat hun kinderen opgroeien in zo’n cultuur. Onder de sharia worden alle uitwassen met wortel en tak uitgeroeid. Om te vermijden dat er toch een ondergrondse markt zou ontstaan, zal ontucht bestraft worden met honderd zweepslagen, wordt de overspelige tot de dood gestenigd en krijgen pooiers de doodstraf.

Geldt dat ook voor homo’s?

Choudary: Er is niets mis met het liefhebben van een andere man. Ik hou van mijn broeders voor het welzijn van de islam. Maar dat is nog iets anders dan het uitvoeren van een seksuele handeling in het openbaar. Het is normaal dat zoiets ernstig bestraft wordt. De doodstraf en het afhakken van handen komen trouwens niet zomaar uit de lucht vallen, maar zijn gebonden aan strikte procedures.

Wij geloven dat de soevereiniteit tot god behoort, hij zegt waar wij wel of niet naar mogen kijken. U gelooft in de soevereiniteit van de mens, dus bevinden we ons in een clash tussen twee beschavingen. In België bestaat geen vrijheid, want er zijn allerlei wetten door mensen gemaakt, waaronder haatwetten die ze nu toepassen op Sharia4Belgium. Wij willen graag met mensen in debat gaan, maar de Britse, Nederlandse en Belgische overheden laten dat niet toe. Ze willen ons verbannen, labelen ons als terroristen en creëren een gespannen en vijandige situatie waardoor het vanzelfsprekend is dat moslims reageren. Wij willen gewoon overleven en onze religie praktiseren. Het is mijn fulltime job om de niet-islamitische regimes omver te werpen en de sharia te implementeren.

Door wie wordt u daarvoor betaald?

Choudary: Daar breekt zelfs de inlichtingendienst zich het hoofd over. (lacht) Hoe ik gefinancierd word, is iets tussen mij en de mensen die het dichtst bij me staan. Praat over mijn ideeën, maar val me niet persoonlijk aan.

U begrijpt toch dat er vragen gesteld worden over wie uw financiers zijn?

Choudary: Allah is onze bevoorrader. Hij bezit de schatten in het hele universum. Wij moslims zijn de beheerders van zijn rijkdom.

U wordt een haatprediker genoemd.

Choudary: Er zijn dingen die je moet haten en dingen die je moet liefhebben. Wij haten de door mensen gemaakte wet, de democratie en de vrijheid. Wij haten ook prostitutie, drugs, alcohol en het vrije vermengen onder de geslachten. We haten de buitenlandse politiek van het Britse en Belgische regime en de bezetting van moslimland. Maar we houden van de islam, van de moslims, de sharia, het gebed. Ze noemen me een haatprediker omdat ze de dingen liefhebben die ik haat. Niemand zal mij in de gevangenis gooien tenzij Allah mij daartoe voorbestemd heeft. De Britse regering en de politie mogen naar de hel. Tot mijn laatste zucht zal ik blijven prediken en oproepen tot de sharia omdat het een goddelijk bevel is. Het leven is kort, dus investeer ik het in het heil van onze zaak, terwijl u het liever in seks, drugs en rock and roll investeert.

Tekst: © Jan Stevens

Foto: © Veerle Van Hoey

 

 

De filialen van multinational ‘The Global Sharia Movement’

Tijdens zijn rechtenstudies was Anjem ‘Andy’ Choudary een vrolijke liefhebber van alcohol, cannabis en vrouwelijk schoon. In de jaren negentig raakte hij in de ban van het islamisme en van de internationale radicale beweging Hizb ut-Tahrir. Met inmiddels verboden organisaties als Al-Muhajiroun, Al Ghurabaa, The Saved Sect en Islam4Uk ontpopte Choudary zich tot de radicaalste onder de radicalen. De oprichting van Sharia4Belgium in 2010 betekende voor Choudary de start van de uitbouw van zijn onder het overkoepelende label Global Sharia Movement opererende internationale netwerk. Ondertussen is hij in Europa ook actief met Sharia4Holland, Sharia4Denmark, Sharia4Spain, Sharia4Sweden, Sharia4Norway, Sharia4Poland en Sharia4France. Daarnaast werkt hij aan de uitbouw van Sharia4America, Sharia4Indonesia, Sharia4Australia, Sharia4SouthAfrica, Sharia4Pakistan, Sharia4Maldives, Sharia4Bangladesh en Sharia4Hind, zijn shariabeweging voor India. “Het is opvallend dat hij de Arabische wereld links laat liggen”, zegt de Britse onderzoeksjournalist en ‘Choudary-kenner’ Nick Fielding. “De sharia4-bewegingen zijn klein maar bijzonder fanatiek. Aan de top staan jonge mensen die door Choudary persoonlijk gehersenspoeld zijn. Vaak gaat het om ex-studenten die een paar jaar in Groot-Brittannië hebben doorgebracht.”

Anjem Choudary’s spirituele leider is Omar Bakri Muhammad, die nu in ballingschap in Libanon leeft en veroordeeld werd voor ‘het financieren van Al-Qaida’. Nick Fielding: “Anjem Choudary is Bakri’s generaal. Op dit moment leeft Bakri ondergedoken, bang dat hij fysiek zal worden uitgeschakeld. Vanuit zijn schuilplaats verspreidt hij haatvideo’s en houdt hij nauw contact met Choudary.”

Anjem Choudary is volgens Fielding de dikke spin in het web van de internationale Sharia4-bewegingen. “Hij beïnvloedt ze als een volleerde sekteleider. Veel leden van zijn organisaties hebben ondertussen de overstap naar het terrorisme gemaakt of zijn gaan vechten in Irak of Afghanistan. Zo werd de zelfmoordaanslag op Mike’s Bar in Tel Aviv in 2003, waarbij drie doden en 60 gewonden vielen, gepleegd door twee Britse pupillen van Choudary.”

Eind 2010 werden vier jonge Britse moslimextremisten aangehouden met vergevorderde plannen voor het opblazen van de Londense beurs. In februari van dit jaar werden ze veroordeeld tot samen 95 jaar gevangenisstraf. Leider van het complot Mohammed Chowdhury was een vooraanstaand lid van Islam4UK. “Er kleeft veel bloed aan Choudary’s handen”, zegt Fielding. “Alleen laat hij beïnvloedbare jonge mensen voor hem het vuile werk opknappen. Dat maakt hem zo extreem gevaarlijk.”

© Jan Stevens

Vergelijkbare berichten