“De dominante stroming in de islam is het fundamentalisme”

Met zijn onderzoeken naar migratie en integratie zond socioloog Ruud Koopmans (58) de voorbije jaren vanuit zijn woon- en werkplek Berlijn schokgolven door Nederland én België. Nu schreef hij Het vervallen huis van de islam, een boek waarvan de provocerende titel de lading dekt. “Een deel van onze links-liberale intelligentia wil toch zo graag dat…