Big history

Een paar jaar geleden startte historicus David Christian met de centen van Bill Gates zijn Big History Project. Via breed uitwaaierende, ‘alles omvattende’ lessen geschiedenis wil hij middelbare schoolstudenten de weg wijzen naar de zin van hun bestaan. “Jongeren snakken naar een samenhangend verhaal over het ontstaan van het leven. Op school krijgen ze dat…