‘De toestand is nu zeker niet beter dan toen het kalifaat nog bestond’

In 2017 was er nauwelijks een dag zonder dat er ergens ter wereld een aanslag begaan werd in naam van God. Volgens Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt onderschatten we nog steeds de dreiging die uitgaat van dat ‘theoterrorisme’. ‘Als je er in slaagt om een terroristische beweging aan twintig procent van de wereldbevolking te koppelen,…