De rode belofte

Een halve eeuw geleden geloofden de inwoners van de Sovjet-Unie voor heel even dat ze dankzij hun planeceonomie op weg waren naar het paradijs. In De rode belofte reconstrueert Francis Spufford de jaren van hoop onder Nikita Chroestsjov. “Zijn opvolgers wilden die flauwekul over het ultieme arbeidersparadijs liefst zo snel mogelijk vergeten.”   Begin jaren…