‘Big data worden belangrijker dan geld’

Oxford-professor en internetexpert Viktor Mayer-Schönberger vindt dat politici kostbare tijd verliezen met palaveren over de verkeerde problemen. ‘Terwijl ze over het pensioenstelsel debatteren, staat de arbeidsmarkt op instorten. Ze zouden zich beter op digitalisering focussen in plaats van op vergrijzing. Want de digitale revolutie wordt minstens even heftig als de industriële uit de 19e eeuw.’…