“Adolf Hitler was de messias”

Jarenlang werd het beeld gecultiveerd dat Vlaamse collaborateurs en oostfrontstrijders in werkelijkheid naïeve flaminganten of oerkatholieke jongens waren die zich door de Duitsers een rad voor de ogen hadden laten draaien. In Voor Vlaanderen, volk en Führer ontmaskert Aline Sax die mythe. “Twee derde van de collaborateurs waren overtuigde nazi’s.” Voor haar doctoraal proefschrift onderzocht…